AREA anketi yasadışı soğutucu ticaretiyle ilgili yaygın bir farkındalık buluyor…

Müteahhitler Birliği, üye anketine yanıt olarak AB genelinde mevcut F-Gaz uygulamasının etkinliği konusundaki endişeleri gidermek için yeni kontroller ve cezalar talep ediyor

Avrupa müteahhitler derneği AREA’nın yeni bir anketi, katılımcıların çoğunluğunun, daha yüksek GWP ürünlerinin kullanımını kısıtlamaya yönelik düzenlemeleri ihlal eden yasadışı ticaret yaptıklarından haberdar olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 80’inden fazlası, 12 Avrupa ülkesinde 18 üye derneklerinin deneyimini dikkate alan anketi, F Gazı düzenlemesi aracılığıyla pazardan atılan HFC gazının ticaretinden haberdar olduklarını söyledi.

Bulguların yayınlanması, AB f-gaz yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik hükümet çabalarının mevcut etkinliği üzerindeki bir dizi ticari kuruluştan Avrupa endüstrisinde gündeme getirilen yeni konuların yanı sıra, çevrimiçi satışların izlenmesinin zorluğuna da dayanmaktadır.

AREA, son anket bulgularının, katılımcıların yüzde 50’sinin, R134A’nın bulunabilirliğinde bir düşüşe şahit olduğunu gösterdiğini söylemiştir. Aynı ankete yanıt verenlerin yüzde 60’ından fazlası, R507A, R410A ve R404A gibi ürünlerin daha az kullanılabilirliğini yaşadıklarını belirtti.
Dernek, “Düşük GWP soğutucu akışkanları, hiç bir sıkıntı göstermiyor gibi görünüyor. Bu eğilimler elbette F-Gaz regülasyonu HFC faz-aşağı şemasından alınan kotalarla bağlantılıdır. Bununla birlikte, yasadışı ticaretle ilgili bir perspektif haline getirildiğinde daha fazla endişe duyuyorlar.
Bu mevcut piyasada, ankete katılanların dörtte üçünden fazlası, bu yüksek GWP ürünlerinin bir kısmının yasadışı olarak işlem gördüklerinin farkındaydı. R134a örneğinde, ankete katılanların yüzde 90’ı, gazdaki yasadışı ticaretin farkında olduklarını söyledi.
AREA, düşük yanıcılık ve düşük GWP gazı R32’nin bir karşılaştırma noktası olarak etkilenmediğini söylemiştir.
Dernek, AB sınır ülkelerinde en çok soğutucu akışkan ticaretinin gerçekleştiğini ve 2018 başından bu yana yaşanan sorunların artmasına neden olduğunu belirtti.
AREA yaptığı açıklamada, “Soğutucu hırsızlık raporları da artıyor, yine de, tüm ülkeler eşit olarak açığa çıkmıyor. Farkındalık yüzdeleri, soğutucu tipine bağlı olarak yüzde 40 ile yüzde 50 arasında daha mütevazı kalır.”
Dernek, ulusal yetkililerin şu anda ankete katılanlar tarafından bu yasadışı soğutucu ticaretiyle ilgili harekete geçmek için gerekli uzmanlık ve kaynaklardan yoksun olarak görüldüğünü söyledi.
Bu nedenle AREA, F-Gaz düzenlemelerinin ihlal edilmesini engellemek ve uygulamak için daha fazla kontrol ve daha yüksek cezalar getirilmesi çağrısında bulunmuştur. Bu inisiyatifler, son tüketiciler arasında geliştirilmiş bir bilinçlendirme kampanyası ve düzenlenmesi çok daha zor olan gazın internet satışlarını ele almak için gümrüklerle artan işbirliği ile desteklenmelidir.
Dernek, “F-Gaz Yönetmeliği’nin destekleyici kalanıyla ve son zamanlarda yasadışı ticaret yapan buzdolapları ticaretiyle ilgili mesajla uyumlu olarak, AREA ve üyelerinin daha iyi bir uygulama için Avrupa ve ulusal makamlarla çalışmaya devam etmeyi planladıklarını” da ekledi.

Sonkar Soğutma © 2018 Tasarım Yağmur Medya

Sonkar Soğutma +90 332 238 54 75

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram